นพ. ชลธิศ สินรัชตานันท์

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช
  • วุฒิบัติสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
  • หนังสืออนุมัติบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
Qualifications
  • Diploma of Thai Board of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital,Mahidol University, Bangkok, Thailand
  • Diploma of Thai Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery , Thailand