นพ. พลพงศ์ ชยางศุ

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
Qualifications
  • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand
  • Diploma of Thai Board of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
  • International Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (IBCFPRS) by International Federation of Facial Plastic Surgery Societies (IFFPSS)