นพ. มนต์สรร อัศวนพเกียรติ

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัติวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Qualifications
  • Doctoral of Medicine (Second Class Honours) (May , 1998 to March 31, 2003) Phramongkutklao College of Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand. Residencies (outstanding residency training in Anesthesiology)
  • Anesthesiology, Chulalongkorn University, Thailand, 2004 - 2007 Board Certifications:
  • Diplomate of Thai Board of Anesthesiology, 2007
  • Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences Program in Anesthesiology,2007
  • June 2003 – May 2004 Worked as a military doctor at Anandamahidol hospital, Lopburi Area of responsibility General practice and health check for local people and soldiers in the area
  • June 2004 – May 2007 Worked as residency training in anesthesiology at Faculty of Medicine , Chulalongkorn University Area of responsibility Training practice in anesthesiology at King Chulalongkorn Memorial Hospital
  • June 2007 – October 2011 Worked as attending anesthesiologist at Anandamahidol hospital, Lopburi Area of responsibility giving and managing anesthetics for patients at Anandamahidol hospital , take care of patients in intensive care unit(ICU)
  • November – until now Worked as Instructor/Attending anesthesiologist at King Chulalongkorn Memorial Hospital Area of responsibility Train medical student and residencies in anesthesiology at King Chulalongkorn Memorial Hospital