ต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะ “ดึงหน้า FACE-LOCK™” ได้

เชื่อว่าในปัจจุบัน หลายคนเริ่มประสบปัญหาผิวหน้าหย่อนคล้อย และริ้วรอยก่อนวัยแม้อายุยังไม่ถึง 40 ปี ด้วยความเครียดหรือมลพิษก็ทำให้ผิวหน้าคนอายุน้อยมีริ้วรอยได้แต่ปัญหาริ้วรอยร่องลึกเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำศัลยกรรมดึงหน้า เฟซล็อค (FACE-LOCK™) ที่เป็นเทคนิคเฉพาะของธีรพรคลินิก

YouTube video

ริ้วรอยก่อนวัยเกิดจากอะไร