ธีรพรคลินิก เสริมจมูก เฟซล็อค ยกกระชับใหน้า และศัลยกรรมอื่นๆ Responsive Medical Health WordPress Theme

เมนู

ท่านสามารถแบ่งบันเนื้อหาจากเราได้ทันที

นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ และธีรพรคลินิก

ได้รับเกียรติจัดงาน “กตเวทิตาจิต” 
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 95 ปี ท่าน อาจารย์ เชิญ เศรขฤทธิ์
ประธานกิตติมศักดิ์คนแรกของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
งานนี้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายมาร่วมกันแสดงความ กตัญญูกตเวที 
แล้วยังได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ทางวิชาการ อีกด้วย

???นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ และธีรพรคลินิกได้รับเกียรติจัดงาน “กตเวทิตาจิต” เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 95 ปี ท่าน อาจารย์ เชิญ เศรขฤทธิ์ประธานกิตติมศักดิ์คนแรกของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย งานนี้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายมาร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวที แล้วยังได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ทางวิชาการ อีกด้วย??????

Posted by Teeraporn Clinic โดย คุณหมอชลธิศ on Sunday, 17 March 2019
facebook_pixel