รีวิว Archives - สถาบันศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าธีรพร หมอชลธิศ

สถาบันศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าธีรพร หมอชลธิศ ธีรพรคลินิก หมอชลธิศ ทำตาสองชั้น เสริมจมูก ดึงหน้า ยกกระชับใบหน้า เฟซล็อค facelock

ดึงหน้า (เฟซล็อค) / รีวิว

คุณแหม่ม อายุ 71 ปี

ดึงหน้า (เฟซล็อค) / รีวิว

คุณนาตยา เจ้าของกิจการ อายุ 45 ปี

ดึงหน้า (เฟซล็อค) / รีวิว

คุณขวัญจิรา ยามาเบะ อายุ 55 ปี

ตาสองชั้น / รีวิว

คุณแป้งหอม นางแบบ อายุ 30 ปี

ตาสองชั้น / รีวิว

คุณท็อป นักธุรกิจ อายุ 43 ปี

ตาสองชั้น / รีวิว

คุณพิม ญาดา อายุ 25 ปี

ตาสองชั้น / รีวิว

คุณข้าวปั้น ปติมา อายุ 20 ปี

ตาสองชั้น / รีวิว

คุณทอฝัน Maxim อายุ 31 ปี