ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น

แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่

หรือกรอกแบบฟอร์มเพื่อร้องเรียน 

Brand
ช่องทางการร้องเรียน 1

ประกาศการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

ประกาศการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทเอสเตติกคอนเนคจำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107566000020***************************************************** ตามที่บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)...

Read More
ช่องทางการร้องเรียน 2

ทีมแพทย์ธีรพรคลินิก นำทีมโดยอาจารย์หมอชลธิศ ร่วมบรรยายงานแพทย์วิชาการ PAAFPRS ณ ประเทศสิงคโปร์

ผศ.นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งเอเซียน และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำธีรพรคลินิก จำนวน 6 ท่าน เข้าร่วมบรรยายงานประชุมแพทย์วิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์...

Read More

ธีรพรคลินิก แนะนำ เทคนิคใหม่วงการศัลยกรรม ทำน้อย และสวยมาก Less is more

ธีรพรคลินิก (TEERAPORN CLINIC) สถาบันศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าชื่อดัง นำโดย ผศ.นพ. ชลธิศ สินรัชตานันท์1 นายก สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งอาเซียน และอดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า ที่โด่งดัง...

Read More
ธีรพร-คลินิก-homepage

ปรึกษาอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Brand

ร้องเรียน