หลังดึงหน้า แต่งหน้าได้ไหม? ยังไม่ตัดไหม แผลห้ามโดนน้ำกี่วัน