ការវះកាត់កែសម្ផស្សលើកចិញ្ចើមជំនួយឲ្យក្មេងជាងវ័យ

ศัลยกรรมคิ้ว ยกคิ้ว เสริมโหงวเฮ้ง

មនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាធ្លាប់លឺពាក្យ "ចិញ្ចើមគឺជាមកុដនៃផ្ទៃមុខ" ដែលជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបាន។ ដោយសារតែមុខមានតុល្យភាព មិនមែនគ្រាន់តែមានភ្នែក ច្រមុះ ឬទម្រង់មុខនោះទេ។ ប៉ុន្តែចម្ងាយរវាងចិញ្ចើមដែលសមាមាត្រ។ វា​ជួយ​ឱ្យផ្ទៃ​មុខ​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​ស្រស់​ស្អាត។ ជាពិសេសនៅពេលយើងកាន់តែចាស់។ បញ្ហាភាពយារធ្លាក់ ​ត្របកភ្នែក​យារ​ធ្លាក់ ចិញ្ចើមយារ​ធ្លាក់ ជាបញ្ហា​រំខាន​របស់មនុស្ស​ជា​ច្រើន។ ការវះកាត់កែសម្ផស្សលើកចិញ្ចើមគឺជាជម្រើសមួយផ្សេងទៀតដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហា និងជួយឲ្យលោកអ្នកក្មេងឡើងវិញ។