Thermage ยกกระชับหน้าได้ผลแค่ไหน

ตอบคำถามที่ว่า Thermage เราหวังผลได้แค่ไหน

เมื่ออายุล่วงเลย ผิวหน้าดูหย่อนคล้อย ไม่ยกกระชับเหมือนเดิมหากเรากระชับหน้าด้วยวิธี  Thermage จะมีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่างไร  วันนี้เรามีคำตอบให้กับคำถามนี้ค่ะ

เมื่อวัยล่วงเลยผิวหน้าของคนเราย่อมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะห