นายแพทย์ปรก ลาวสุวรรณ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ ควบคุมความเจ็บปวดและควบคุมภาวะการสุมเสี่ยของการ ผ่าตัดด้วยการ ประเมินร่างกายของคนไข้ ก่อนฉีดยาเข้าเส้นเพื่อความปลอดภัย และเป็น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้ยานอนหลับโดยสามารถทำให้คนไข้หลับง่าย ตื่นเร็วและไม่เวียนศีรษะปัจจุบันรับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับวุฒิบัตรทางด้านวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ได้รับวุฒิบัตรทางด้าน วิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และอดีตทำงานแผนกวิสัญญีวิทยาที่ สภากาชาดไทย