ภาพรวมธุรกิจเพื่อนักลงทุน

ราคาหลักทรัพย์

ไฟล์ข้อมูลทางการเงิน

รายงานประจำปี 2565

แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2565

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า ธีรพรคลินิก Teeraporn

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า ธีรพรคลินิก

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) หรือ “TRP” ซึ่งเป็นชื่อย่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินกิจการสถานพยาบาลด้านคลินิกเวชกรรม โดยให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้า ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ภาพรวมธุรกิจเพื่อนักลงทุน 5
Pasted Graphic

Vision

สถาบันที่ให้บริการผ่าตัด ฟื้นฟู และ ดูแลใบหน้าอย่างครบวงจรเพื่อความสวยงามอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพในระดับสากล

Mission

ให้การดูแลและรักษาด้วยความเป็นมืออาชีพผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการดูแลและรักษาเพื่อต่อยอดด้านวิชาการ และผลิตภัณฑ์รวมถึงการนำไปใช้บริการแก่สังคม

ภาพรวมธุรกิจเพื่อนักลงทุน 9

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ชั้น 1,3,4 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600

ธีรพร-คลินิก-homepage

ปรึกษาอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Brand

ร้องเรียน