แชร์ประสบการณ์ทำศัลยกรรมเฟซล็อค ยกคิ้ว ของพี่ช่อ ที่ธีรพรคลินิก ที่บอกว่าประทับใจในผลลัพธ์สุด ๆ เพราะหน้าเด็กลงเยอะมาก ใครจะคิดว่าการดึงหน้า ยกคิ้ว เป็นเพียงการผ่าตัดเล็ก ไม่ต้องพักฟื้นนาน ทำเสร็จกลับบ้านได้ ประทับใจสุด ๆ ไปเลย

แชร์ประสบการณ์ทำศัลยกรรมเฟซล็อค ยกคิ้ว ที่ธีรพรคลินิก 1

แชร์ประสบการณ์ทำศัลยกรรมเฟซล็อค ยกคิ้ว ที่ธีรพรคลินิก 2

แชร์ประสบการณ์ทำศัลยกรรมเฟซล็อค ยกคิ้ว ที่ธีรพรคลินิก 3

แชร์ประสบการณ์ทำศัลยกรรมเฟซล็อค ยกคิ้ว ที่ธีรพรคลินิก 4

แชร์ประสบการณ์ทำศัลยกรรมเฟซล็อค ยกคิ้ว ที่ธีรพรคลินิก 5

แชร์ประสบการณ์ทำศัลยกรรมเฟซล็อค ยกคิ้ว ที่ธีรพรคลินิก 6

แชร์ประสบการณ์ทำศัลยกรรมเฟซล็อค ยกคิ้ว ที่ธีรพรคลินิก 7