การดึงหน้าผาก

ទាញស្បែកថ្ងាស

ព្រោះអាយុដែលច្រើនឡើង បញ្ហាស្បែកមុខយារធ្លាក់នឹងចាប់ផ្តើមក្លាយជាបញ្ហាដែលគួរឱ្យរំខានរបស់មនុស្សជាច្រើន។ ជាពិសេសបញ្ហាស្នាមជ្រួញនិងស្បែកថ្ងាសយារធ្លាក់ ដែលអាច​ធ្វើ​ឱ្យ​លោកអ្នក​មើលទៅ​ចាស់ មិន​ស្រស់ស្រាយ ឬ​មើលទៅ​គ្មានក្ដីសុខ។ ជាពិសេសស្នាមជ្រួញរវាងចិញ្ចើម ការវះកាត់លើកចិញ្ចើមដើម្បីទាញថ្ងាស ទើបជា​វិធី​មួយ​ទៀត​ដែល​ជួយ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះបាន។ ដោយជា​វិធី​ដែល​ឃើញ​លទ្ធផល​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាព។

ศัลยกรรมดึงหน้าผากคืออะไร

ก่อนและหลังดึงหน้าผาก

การศัลยกรรมดึงหน้าผาก (Forehead Lift )คือ การศัลยกรรมที่เป็นการผ่าตัดดึงหน้าผากยกคิ้วเพื่อดึงหนังหน้าผากขึ้นให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยเป็นการผ่าตัดบริเวณหนังศีรษะส่วนเกินออก รวมทั้งมีการตัดแต่งกล้ามเนื้อที่เป็นสาเหตุหลักของรอยย่น และความหย่อนคล้อยต่าง ๆ บนใบหน้าและหัวคิ้ว การผ่าตัด ดึงบริเวณหน้าผาก เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีความเหี่ยวย่นได้ง่ายเนื่องจากการแสดงอารมณ์ ทำให้มีริ้วรอย การดึงหน้าผากจึงช่วยลดริ้วรอยและความหย่อนคล้อยของ บริเวณนี้

ទោះបីជាការទាញថ្ងាសត្រូវចំណាយពេលព្យាបាលយូរដើម្បីធ្វើឱ្យមុខរបស់អ្នកមើលទៅដូចដែលអ្នកចង់បាន។ ការវះកាត់នេះ។ ជាវិធីសាស្រ្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាព ដែលតារាល្បីៗ ឬអ្នកណាៗ ក៏ទុកចិត្តនិងជឿជាក់ ហើយជ្រើសរើសបង្កើនភាពស្រស់ស្អាតតាមវិធីនេះ។

ดึงหน้าผากด้วย endotine คืออะไร

Endotine คือวัสดุทางการแพทย์ชนิดหนึ่งที่จะมีลักษณะเป็นหมุดขนาดเล็ก ออกแบบมาให้กระจายแรงได้ดี ในการใช้เพื่อยกกระชับผิวหนัง ลดริ้วรอยลึก ช่วยยกผิวได้อย่างเรียบตึง และยังสลายได้เองตามธรรมชาติ การผ่าตัดดึงหน้าผากโดยใช้ Endotine ไม่จำเป็นต้องตัดหนังศีรษะทิ้ง จึงทำให้ช่วยลดเวลาในการผ่าตัดได้อย่างดี ให้เหลือเพียง 1 – 2 ชั่วโมงเท่านั้น

เทคนิคการผ่าตัดดึงหน้าผากมีที่แบบ

เทคนิคการผ่าตัดดึงหน้าผากนั้นสามารถแบ่งได้ 2 เทคนิคใหญ่ ๆ คือ การผ่าตัด การดึงหน้าผากโดยการผ่าตัดดึงหน้าผากแบบปกติ(Coronal Foreheadlift) และ การผ่าตัดดึงหน้าผากโดยใช้กล้อง (Endoscopic forhead lift, or Endoscopic brow lift) ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะใช้เทคนิคแบบใด

1.การผ่าตัดดึงหน้าผากแบบปกติ (Coronal Forehead lift)

การดึงหน้าผากแบบปกติ สามารถทำโดยเริ่มจากการฉีดยาชาหรือวางยาสลบ โดยจะเป็นการผ่าตัดทำให้มีแผลรอบศีรษะเหนือใบหูด้านซ้ายจนถึงด้านขวา แบ่งเป็น 2 วิธี ดังนี้

1.1 ผ่าตัดแบบมีแผลหลังต่อแนวไรผม จะช่วยซ่อนแผลได้ดี แต่ทำให้หน้าผากกว้างขึ้นได้ ทำให้ไม่เหมาะกับคนมีหน้าผากสูงอยู่แล้ว
1.2 ผ่าตัดแบบแผลอยู่ที่ไรผม (Hair Line) เป็นการผ่าตัดที่เหมาะกับผู้ที่หน้าผากสูงอยู่แล้ว หรือผู้ชายนั่นเอง

2.การผ่าตัดดึงหน้าผากโดยใช้กล้อง (Endoscopic forehead lift )

วิธีนี้เป็นการผ่าตัดโดยการใช้กล้องส่องที่เป็นเครื่องมือพิเศษ ทำให้จะเกิดแผลเป็นน้อยกว่าวิธีแรก และยังเจ็บน้อยกว่าวิธีแรกด้วย จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า แต่การผ่าตัดดึงหน้าผากแบบใช้กล้อง จะไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีคิ้วตกมากๆ ได้

ดึงหน้าผากแผลเล็กไหม

การผ่าตัดดึงหน้าผากจะมีการซ่อนบาดแผลเอาไว้ให้ได้มากที่สุด เช่น ซ่อนอยู่ส่วนไรผม ยิ่งเป็นการผ่าตัดแบบใช้กล้องส่อง ก็จะยิ่งได้แผลที่เล็กมาก ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าจะเห็นรอยแผลเด่นชัด หรือสังเกตเห็นได้ง่ายขนาดนั้น

ใครบ้างที่เหมาะกับการศัลยกรรมดึงหน้าผาก ?

ទោះបីជាការទាញថ្ងាសត្រូវចំណាយពេលព្យាបាលយូរដើម្បីធ្វើឱ្យមុខរបស់អ្នកមើលទៅដូចដែលអ្នកចង់បាន។ ការវះកាត់នេះ។ ជាវិធីសាស្រ្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាព ដែលតារាល្បីៗ ឬអ្នកណាៗ ក៏ទុកចិត្តនិងជឿជាក់ ហើយជ្រើសរើសបង្កើនភាពស្រស់ស្អាតតាមវិធីនេះ។

 1. អ្នកដែលមានស្នាមជ្រួញច្បាស់នៅលើថ្ងាស
 2. អ្នកដែលមានស្នាមជ្រួញនៅរវាងចិញ្ចើម
 3. អ្នក​ដែល​មានបញ្ហា​ត្របកភ្នែក​ធ្លាក់ កន្ទុយភ្នែកធ្លាក់ ចិញ្ចើម​ធ្លាក់ ឬ​ត្របកភ្នែក​ខាងលើ​ក្រាស់។
 4. អ្នកដែលធ្លាប់វះកាត់ត្របកភ្នែកមកហើយ ប៉ុន្តែបរិវេណជាន់ត្របកភ្នែកនៅតែក្រាស់ ធ្វើឱ្យមើលទៅមិនដូចធម្មជាតិ

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 1. ควรงดยาต้านการอักเสบ (NSAID) เช่น แอสไพริน บุหรี่ อาหารเสริมบางตัวที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น กระเทียม  น้ำมันปลา อย่างน้อย 2 อาทิตย์ 
 2. ควรหยุดรับประทานสมุนไพรบางชนิด ก่อนเข้ารับการผ่าตัดประมาณ 3 – 5 วัน
 3. ควรงด อาหารที่มีส่วนผสมของผงชูรส หัวหอม กระเทียมผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เพราะจะทำให้เลือดออกมากผิดปกติได้
 4. ควรแจ้งประวัติการรักษา โรคประจำตัว ตัวยาที่แพ้ให้แพทย์ทราบ
 5. ควรงดบุหรี่ก่อนผ่าตัด 1 – 2 อาทิตย์ 
 6. งดดื่มแอลกอฮอล์ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด และควรหยุดดื่มหลังผ่าตัดอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 7. สระผมตอนเช้าก่อนผ่าตัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 8. เตรียมตัวหยุดงานประมาณ 7 วัน
 9. หากเป็นผู้ที่มีความดันสูงจะต้องควบคุมให้ความดันปกติก่อนผ่าตัด  2 อาทิตย์
 10. ผู้ที่จะวางยาสลบต้องงดน้ำ งดอาหาร ก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 6  ชั่วโมง
 11. ควรมีผู้ดูแลในวันผ่าตัดด้วย พร้อมเตรียมคนที่จะขับรถพากลับบ้านหลังผ่าตัด
 12. ไม่ควรสวมเครื่องประดับ ของมีค่า ระหว่างผ่าตัด ควรเก็บไว้ที่บ้าน

การเตรียมตัวหลังผ่าตัด

 1. ควรนอนหงาย และยกส่วนหลังกับศีรษะขึ้น พร้อมประคบเย็นในตำแหน่งที่ได้รับการผ่าตัด เพื่อลดบวม
 2. ควรพักที่บ้าน ประมาณ 5 – 7 วัน 
 3. หลังมีการตัดไหมแล้ว ก็สามารถล้างหน้า สระผมได้ตามปกติเมื่อได้รับอนุญาตจากแพทย์
 4. 1 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด ใบหน้าจะมีความบวมและมีรอยช้ำเล็กน้อยจะหายไปเองใน 2 – 3 สัปดาห์ 
 5. ไม่ควรหวีผมหรือไดร์ผมอย่างรุนแรงหลังผ่าตัดเป็นเวลา 6 – 8 สัปดาห์ 
 6. งดดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่อย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังผ่าตัด
 7. งดการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมหนัก ๆ อย่างน้อย 6 สัปดาห์ 
 8. ใบหน้าจะเข้าที่กลับสู่สภาพปกติในช่วง 1 – 3 เดือนหลังผ่าตัด 
 9. ควรมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง เพื่อติดตามอาการและผลลัพธ์

เสริมความมั่นใจ ดูอ่อนกว่าวัยจนเพื่อนทัก เพราะบริการดี ๆ จาก ศูนย์ศัลยกรรมความงาม ธีรพร

การดึงหน้าผาก 1

หมดกังวลกับการหาสถานที่ดึงหน้าผากที่ไหนดีไปได้เลย เพราะที่ ศูนย์ศัลยกรรมความงาม ธีรพร จะช่วยให้คุณกลับมามีความมั่นใจได้อีกครั้ง ด้วยเทคนิคในการดึงหน้าผาก ศัลยกรรมยกคิ้ว บนมาตรฐานและประสบการณ์ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมศัลยแพทย์ทุกท่าน ที่ใส่ใจกับทุกรายละเอียดและทุกเคส นอกจากนี้ ที่ธีรพรของเรายังเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครัน สะอาด ทันสมัย พร้อมช่วยกระชับใบหน้าของคุณ ให้เรียบตึงได้ทุกส่วน เพียงแวะมาปรึกษากับเราที่ ศูนย์ศัลยกรรมความงาม ธีรพร เราพร้อมดูแลคุณ

Face lock
Face lock
Face lock
Face lock
Face lock
Face lock

ការបង្ហាញ

វះកាត់កែសម្ផស្សទាញស្បែកមុខ (Face Lock)

ផ្ទៃមុខក្មេងជាងវ័យរហូតដល់ពួកម៉ាកចាំអត់បាន បច្ចេកទេសវះកាត់កែសម្ផស្សលើកបន្តឹងស្បែកមុខ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពយារធ្លាក់ និងស្នាមជ្រួញដែលកើតឡើងតាមវ័យ។

តារាល្បី & អ្នកល្បី

គ្លីនិកកែសម្ផស្សធីរ៉ៈផន វិទ្យាស្ថានវះកាត់កែសម្ផស្សផ្ទៃមុខ ដែលបានទទួលនូវទំនុកចិត្ត ភាពជឿជាក់ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង 40 ឆ្នាំ ជាមួយនឹងជំនាញនៃក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឆុនលៈធិត

const celeb = document.querySelector('#celeb') celeb.addEventListener('click', (event) => { event.preventDefault(); });

บทความที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save